одлука о додели уговора за набавку рачунара

Овде можете видети одлуку о додели уговара за јавну набавку рачунара ЈН 6/2018odluka o dodeli ugovora. 

Advertisements