Извођење екскурзије ученика другог, трећег и четвртог разреда у 2019/2020

Овде можете видети позив за подношење понуда и конкурсну документацију: Poziv za podnosenje ponuda и Konkursna dokumentacija. 

Advertisements