извођење екскурзије у 2019/2020 -измена

Овде можете видети измену конкурсне документације за извођење екскурзије ученика другог, трећег и четвртог разреда у 2019/2020: izmena konkursne dokumentacije.

Advertisements

Извођење екскурзије ученика другог, трећег и четвртог разреда у 2019/2020

Овде можете видети позив за подношење понуда и конкурсну документацију: Poziv za podnosenje ponuda и Konkursna dokumentacija.